Claros Tour Çevrimiçi Kayıt Platformuna Hoşgeldiniz!

Bir Organizasyon Seçin

Modavica

MODAV tarafından düzenlenen MODAVICA2019 Uluslararası Katılımlı Konferansında; işletme fonksiyonlarına bütünsel bakarak muhasebe fonksiyonunun rolünün akademik ve uygulama olarak değerlendirilmesi hedef alınmaktadır. Bütünsel bakış açısını benimseyen model uyarınca muhasebe bilim dalının işletme ve sosyal bilimlerin farklı alanları ile etkileşimi ve bu etkileşimin muhasebe araştırma ve uygulamalarına etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu şekilde; işletme biliminin pazarlama, yönetim, finans, üretim yönetimi gibi diğer alanları ve sosyal bilimlerin tarih, felsefe, sosyoloji, politik ekonomi vb. gibi farklı alanlarından akademisyenlerin de katılımı ile muhasebe alanında akademik tartışmaların çeşitleneceği ve verimli sonuçlar doğuracağı beklenmektedir.

KAYDOL